PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG

Khách hàng là trung tâm của mọi hoạt động: Bất cứ một nhu cầu nào của khách hàng cũng có thể có giải pháp phù hợp. Mỹ Thanh luôn nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu khách hàng, đa dạng hóa dịch vụ cung cấp, nâng cao hiệu quả hoạt động, lấy khách hàng là trung tâm và định hướng cho mọi hoạt động của công ty.

Nhân lực là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp: Mỹ Thanh không ngừng củng cố chất lượng và tính chuyên nghiệp của đội ngũ nhân lực; cam kết tạo lập môi trường làm việc năng động, sáng tạo nhằm phát huy tốt nhất thế mạnh của từng cá nhân.

 Bài giới thiệu khác

  • Microsoft
  • HP
  • Pepsi
  • MobiFone
  • AMD
  • Vietcombank
  • Unilever
  • Davidoff
  • ACB
  • Elite Fitness
  • Emobi Games
  • Nestle
  • VNPT