Thông báo phát động cuộc thi TOP CREATOR 2012

Nhằm phát hiện, bồi dưỡng những ý tưởng, giải pháp sáng tạo của các thành viên công ty trong việc tổ chức các sự kiện cho các khách hàng của công ty nói chung cũng như các sự kiện do công ty tự đứng ra tổ chức nói riêng và nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần cống hiến của mỗi cá nhân vì lợi ích chung của công ty, Ban Giám đốc Công ty Quảng cáo & Giải trí Mỹ Thanh chính thức phát động cuộc thi sáng tạo ý tưởng cho event TOP CREATOR 2012.


 

I. MỤC ĐÍCH:

-      Phát hiện, bồi dưỡng những ý tưởng, giải pháp sáng tạo của các thành viên công ty TNHH Quảng cáo & Giải trí Mỹ Thanh trong việc tổ chức các sự kiện cho các khách hàng của công ty nói chung (VD: các chương trình hội nghị, gala dinner, …) và các sự kiện do công ty tự đứng ra tổ chức nói riêng (VD: Các live show,…)

-      Tạo sân chơi trí tuệ, bổ ích và hứng thú cho tập thể nhân viên công ty.

-      Nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần cống hiến của mỗi cá nhân vì lợi ích chung của công ty.

 

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI:

Toàn bộ cán bộ quản lý và nhân viên công ty Quảng cáo & Giải trí Mỹ Thanh.

Tác giả của mỗi ý tưởng dự thi có thể là cá nhân hoặc tập thể (không giới hạn số thành viên tham gia theo tập thể).

Mỗi tác giả có thể gửi nhiều ý tưởng.

 

III. NỘI DUNG:

Nội dung ý tưởng sáng tạo (có thể là ý tưởng, sáng kiến, mô hình giải pháp…) phải đảm bảo có tính mới, tính sáng tạo và có khả năng ứng dụng cao, tập trung nội dung hướng vào việc góp phần hoàn thiện, đổi mới các event; đem lại sự bất ngờ và hào hứng cho khách hàng; từ đó có thể áp dụng trong các chương trình, sự kiện do Mỹ Thanh tổ chức.

 

Tiêu chí đánh giá:

-      Tính sáng tạo (50 điểm): Ý tưởng mang tính sáng tạo. Ý tưởng phải có tính mới hoặc đã được đề xuất nhưng chưa được áp dụng vào thực tiễn tại Việt Nam.

-      Tính thực tiễn, khả thi (30 điểm): Ý tưởng phải hướng đến một mục tiêu cụ thể, thiết thực, xuất phát từ yêu cầu thực tế trong công việc và cuộc sống. Ý tưởng phải có khả năng ứng dụng cao trong công việc.

-      Hình thức trình bày ý tưởng (20 điểm): Ý tưởng được trình bày rõ ràng, dễ hiểu, đúng yêu cầu của thể lệ tham gia

 

IV. HÌNH THỨC TỔ CHỨC:

Cuộc thi sẽ diễn ra gồm 3 vòng:

-     Vòng nhận ý tưởng : Các (nhóm) tác giả đăng ký tham gia và nộp ý tưởng được trình bày theo đúng thể lệ cuộc thi. BTC nhận và phân loại ý tưởng.

-     Vòng bảo vệ ý tưởng : Các (nhóm) tác giả có ý tưởng được chọn trình bày ý tưởng của mình trước toàn thể công ty trong các buổi họp công ty vào sáng thứ hai hàng tuần. Công ty sẽ lắng nghe, phản biện và chọn ra ý tưởng xuất sắc nhất.

-    Vòng ứng dụng và trao giải ý tưởng: hoàn thiện ý tưởng sáng tạo và  bàn giao cho đơn vị liên quan để thực hành ứng dụng ý tưởng trong công việc. Ý tưởng xuất sắc sẽ được trao giải khi được ứng dụng thành công.

 

VI. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC DỰ THI:

1. Thời gian: thời gian nhận bài dự thi từ ngày 1/ 8/ 2012 đến hết ngày 31/ 12/ 2012.

2. Hình thức dự thi:

Các tác giả có thể nộp bài dự thi bản mềm qua email của thư ký chương trình nhinn@mythanh.com.vn (ghi rõ Tiêu đề: “Bài dự thi TOP CREATOR”) hoặc trực tiếp nộp bản cứng cho Ms. Nhi.

 Các tin khác