Sản xuất chương trình truyền hình

Được thành lập từ đầu năm 2013, Mỹ Thanh Studio là một bộ phận của Công ty TNHH Quảng cáo và Giải trí Mỹ Thanh, nhằm mục đích cung cấp dịch vụ ghi hình và thu thanh chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu sản xuất các sản phẩm âm nhạc và các series chương trình truyền hình.
Các dịch vụ khác

  • HP
  • Nestle
  • MobiFone
  • VNPT
  • Pepsi
  • Unilever
  • Elite Fitness
  • ACB
  • Microsoft
  • Vietcombank
  • Emobi Games
  • Davidoff
  • AMD